Polityka ochrony danych osobowychGrupa DPS - znak towarowy: DPS les indés - dotyczy ochrony danych osobowych i prywatności każdego, kto korzysta z jej strony internetowej. Jesteśmy również świadomi potrzeby umożliwienia każdemu procedury kontroli nad swoimi danymi osobowymi.

Niniejsza Polityka prywatności w Internecie opisuje rodzaje danych osobowych, które DPS może gromadzić, i zawiera ważne informacje na temat Twoich praw i ochrony Twoich danych osobowych.

Niniejsza polityka prywatności ma również na celu spełnienie wymogów nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (rozporządzenie nr 2016/679) - wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r.

1. Administrator danych: kto zbiera dane osobowe ?

Zbierającym dane jest firma DPS Group - znak towarowy: DPS les indés – spółka akcyjna, kapitał zakładowy 105 000 euro, z siedzibą 134 rue Royale, 59000 Lille, zarejestrowaną we francuskim odpowiedniku KRS w Lille (Registre du Commerce et des Sociétés de Lille ) pod numerem B 390 295 244 00011 - VAT Nr FR 05 390 295 244.

2. Dane osobowe: Jakie rodzaje danych są zbierane i do jakich celów?

Pojęcie "danych osobowych" oznacza wszelkie informacje dotyczące konkretnej osoby fizycznej lub osoby, które można zidentyfikować, bezpośrednio lub pośrednio, przez odniesienie do numeru identyfikacyjnego urządzenia lub do jednego lub kilku elementów, które do niego należą

Gromadzenie Twoich danych osobowych odbywa się w uczciwy i przejrzysty sposób, w zgodzie z informacjami i w odniesieniu Polityki prywatności, poprzez pole zapisu do biuletynu lub otrzymanie wiadomości e-mail (prośba o kontakt) podczas nawigacji na naszej stronie. DPS les indés zobowiązuje się do zbierania danych osobowych tylko w określonych, wyraźnych i zgodnych z prawem celach i nie traktowania tych danych w sposób niezgodny z tymi celami.

Zbieranie danych może zostać rozpoczęte na podstawie Twojej zgody. W każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe pochodzących z następujących zbiorów:
- subskrypcja naszego Newslettera (adres e-mail)
- prośba o kontakt złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej (adresy e-mail, imię, nazwisko, profesjonalne dane kontaktowe).
- podanie o pracę przesłane pocztą elektroniczną (adres e-mail, CV)
- funkcjonowanie strony internetowej (operacyjne pliki cookie i pliki cookie do analizy statystycznej):
Aby dowiedzieć się więcej i zarządzać ustawieniami plików cookie, odwiedź naszą stronę zarządzania plikami cookie.

3. Odbiorcy danych osobowych: kto ma dostęp do twoich informacji?

Tylko pracownicy DPS odpowiednich serwisów mają dostęp do swoich danych osobowych i prawo do ich przetwarzania- tym przypadku działy komunikacji i rozwoju. DPS les indés może wyjątkowo wykorzystywać swój wewnętrzny departament techniczny (w siedzibie Lille) lub francuskich dostawców usług technicznych do konserwacji swojego systemu informatycznego i jego serwerów danych. Te ostatnie jednostki są umownie zobowiązane do przestrzegania poufności i bezpieczeństwa danych. Firma DPS les indés zobowiązuje się również nie sprzedawać, nie wynajmować ani nie przekazywać danych osobowych stronom trzecim bez Twojej zgody.

4. Okres przechowywania: jak długo przechowywane są twoje dane osobowe?

Informacje zbierane za pomocą formularza kontaktowego, za pośrednictwem poczty elektronicznej (BtoB) lub subskrypcji biuletynu DPS, są przechowywane przez okres 3 lat od momentu pobrania lub ostatniego kontaktu z osobą, której dane dotyczą.
W przypadku wniosków o pracę, życiorysy są przechowywane przez maksymalnie dwa lata od daty otrzymania. Inne informacje (list motywacyjny itp.) są przechowywane do końca okresu próbnego zatrudnionego kandydata. W przypadku spontanicznych aplikacji o pracę, informacje są przechowywane przez okres maksymalnie jednego roku od daty otrzymania wniosku.
Pliki cookie umieszczone na komputerze podczas wizyty na stronie www.agencedps.com (po akceptacji) są automatycznie wyłączane po upływie 13 miesięcy od daty zgłoszenia.

6. Prawa osób fizycznych: jakie są twoje prawa do przetwarzania twoich danych osobowych i jak z nich korzystać ?

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, masz następujące prawa do danych: dostęp, prawo sprostowania, prawo do usunięcia (prawo do zapomnienia) prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia danych, prawo do przenoszenia danych. Możesz także ustawić wytyczne dotyczące przechowywania, usuwania i przekazywania danych osobowych po śmierci.

7. Ochrona danych osobowych nieletnich

Strona internetowa DPS les indés nie jest przeznaczona dla osób poniżej 15 lat. Dlatego nie gromadzimy ani nie przechowujemy danych osobowych dotyczących osób małoletnich poniżej 15 roku życia bez uzyskania weryfikowalnej zgody rodziców, wiedząc, że rodzice dziecka będą mogli zażądać informacji o swoim dziecku i poprosić o ich usunięcie.

8. Polityka plików cookie

Strona internetowa DPS les indés wykorzystuje pliki cookie do statystycznego i operacyjnego zarządzania witryną, które są przechowywane na twoim komputerze po akceptacji. Aby uzyskać informacje na temat naszych zasad dotyczących plików cookie., odwiedź naszą stronę zarządzania plikami cookie.

9. Zmiany w Polityce prywatności

W przypadku zmiany niniejszej Polityki przez DPS lub gdy wymagają tego przepisy prawne, zostanie to opublikowane na naszej stronie internetowej www.agencedps.com i będzie obowiązywać niezwłocznie po jej opublikowaniu. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności przy każdej wizycie, aby przeczytać najnowszą wersję dostępną na naszej stronie internetowej.
Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych można również uzyskać na stronie internetowej CNIL www.cnil.fr.