Nota prawna

Właściciel strony:

Grupa DPS - znak towarowy: DPS les indés
134 rue Royale
59000 Lille, Francja
Uproszczona spółka akcyjna z kapitałem akcyjnym w wysokości 105 000€.
Zarejestrowana w Rejestrze Handlu i Spółek Lille pod numerem
B 390 295 244 00011.
Siedziba główna: 134 rue Royale, 59000 Lille
VAT FR 05 390 295 244

Strona wykonana przez:

DPS les indés
134 rue Royale
59000 Lille, Francja
Tél : (+33)3 20 14 24 60
contact@agencedps.com

Strona powstała pod nadzorem:

Frédéric Clipet, wiceprezes

Strona obsługiwana przez:

ATE
21 Avenue de la Créativité, 59650 Villeneuve-d'Ascq
France
Tél : (+33) 3 28 80 03 00
Fax : (+33) 3 28 80 03 10
www.ate.info

Odpowiedzialność prawna:

Cała zawartość strony (układ informacji, grafiki, teksty, zdjęcia) jest wyłączną własnością Grupy DPS. Wszelkie użycie, powielanie, a nawet częściowe modyfikowanie tych elementów bez zgody Grupy DPS jest surowo zabronione.

Grupa DPS gwarantuje, że Twoje dane zebrane podczas wizyty na stronie są wykorzystywane wyłącznie do użytku wewnętrznego i nie zostaną w żadnym wypadku przekazane stronom trzecim w celach komercyjnych bez Twojej uprzedniej zgody.

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, wszystkie dane informatyczne dotyczące użytkownika są traktowane z zachowaniem ścisłej poufności. Masz następujące prawa do swoich danych: prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia. Możesz także określić wytyczne dotyczące przechowywania, usuwania i przekazywania danych osobowych po śmierci. Z powodów związanych z daną sytuacją możesz sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Ciebie danych. Z zastrzeżeniem naruszenia powyższych postanowień, masz prawo zgłosić roszczenie do CNIL (francuski organ ochrony danych osobowych). Aby to zrobić, wyślij nam wiadomość e-mail na adres dpo@agencedps.com, podając imię, nazwisko i adres.

Źródło wykorzystywanych zdjęć: Fotolia - Getty - Marc Gouby - Google